Om Arkitektteam AS

Arkitektteam AS ble stiftet i 1986 og omorganisert 1998. Foretaket har to likestilte avdelingskontorer, et i Oslo og et i Moss. Det er et uttalt mål at alle fast heltidsansatte ønskes som medeiere. Det gir de ansatte innflytelse og et ansvar for egen arbeidsplass.

Arkitektteam AS har gjennomført oppdrag innenfor alle typer arkitekturprosjektering. Det vektlegges å kunne overføre opparbeidet kompetanse til nye prosjekter. Vår faglige målsetting er å løse nye oppgaver på en helhetlig måte innenfor rammen av god funksjonalitet, godt miljø, god arkitektur, sunn økonomi, til glede for alle parter.

Arkitektteam AS har som målsetting å bidra til en positiv utvikling av våre fysiske miljøer og omgivelser gjennom alle våre store og små prosjekter. Vårt arbeid skal holde et høyt faglig nivå, og vår kompetanse skal hele tiden være oppdatert. Vår filosofi er å spille på lag med våre kontraktspartnere og tilføre kvalitet i prosjektene. Innad arbeides det målbevist for et godt sosialt miljø, som alle våre medarbeidere skal trives i.

Regnskapskontor: Pedersen Regnskapskontor AS
Revisor: Bjørn Halle