Larkollen idrettshall

Type:
Nybygg, flerbrukshall

Sted:
Larkollen

Areal:
1800 kvm

Byggeår:
2005

Oppdragsgiver:
Larkollen idrettslag v/Sommerstad

Hallen er bygget av Larkollen idrettsforening med stort innslag av dugnadsinnsats. Også vi har bidratt med en del frivillig arbeid. Oppgaven innebar en omregulering av et friareal til almennyttig formål.

Vi stod også for søkerarbeid, forprosjekt, detaljprosjekt og noe oppfølging. Størst ufordring var å plassere bygget uten å flytte fotball banen mer enn nødvendig. Dette medførte at bygget måtte presses inntil eksisterende skole og friarealet ("Fjellspatten").

Hallen brukes av Larkollen skole og lokalsamfunnet. I tillegg til hallen og nødvendig støttefunksjoner inneholder bygget en treningsstudio og stort møtelokale. Salen er utsyrt med scene og bakrom slik at den kan fundere som forsamlingsal for bygda.

Prosjektansvarlig
  • Jonathan Parker