Askeladden barnehage Råde

Type:

Barnehage

Sted:

Missingmyr - Råde

Areal:

620 m2 + 160 m2

Byggeår:

2007
 

Askeladden barnehage Borg AS er et privat selskap som bygger og drifter barnehager i privat regi. Arkitektteam AS har vært så heldige å få være med på utviklingen av de fysiske rammebetingelsene i samarbeid med selskapets initiativtaker Margaret Hestø Fichtali.

Prosjektet ligger i sørvendt skrånende terreng, og det er planert en ”hylle” i terrenget hvor bygningskroppen ligger. Bygningen er buet som følge av terrengformasjonen. Mot nord ligger hovedadkomsten med overdekket svalgang i hele byggets lengde, avdelingene er organisert to og to rundt samme inngang. Midt i anlegget ligger fellesarealene for personalet og felles peisestue/aktivitetsrom for alle fire avdelingene. Mot syd er det bygget treplattinger som er delvis overdekket. Disse vil bli tidlig snøfrie og hyggelige uteområder som er lette å holde rene (barna kan gå av seg sand før de går inn i garderobene. Utearealene er kuperte og innbyr til aking på snø eller på sklie. For øvrig er naturlig terreng og vegetasjon forsøkt beholdt i størst mulig grad.