Tuven

Type:
Omregulering

Sted:
Notodden

Areal:
17 daa

Byggeår:
2011/pt

Oppdragsgiver:
Coop Eiendom

Coop Vestfold AS og Telemark eiendom AS er forslagstillere som har kjøpt arealet gnr/bnr 39/76 og /77, Merdevegen 4 som ligger mellom E134 og Heddalsvannet, vest for Notodden sentrum. Coop Vestfold AS og Telemark eiendom AS ønsker å legge forholdene til rette for omdisponering av et eksisterende industriområde til næring/industri (lager, og handelsvirksomhet innenfor trelast og andre store byggevarer med tilhørende parkeringsanlegg samt utvidelse av nettstasjon og oppføring av kabelskap)

Arealet er ca 17 daa og er under omregulering i Notodden Kommune.
Reguleringen avsluttes etter siste politiske utvalgsmøte i sept. 2012.

Prosjektansvarlig
  • Ellen Flatøy