Stokkavika destination

Type:
Reg.plan

Sted:
Hellesøy Hordaland

Byggeår:
2006/pt

Byggekostnad:
ca. 50 mill.

Oppdragsgiver:
Destination Hellesøy AS
 
Prosjektansvarlig
  • Jonathan Parker
Prosjektmedarbeidere
  • Ellen Flatøy