Kvitfjelltunet

Type:
Reg.plan og nybygg

Sted:
Ringebu

Areal:
ca 3000 m2

Byggeår:
2006/pt

Oppdragsgiver:
Coop Eiendom AS

Planen legger til rette for sentrumsnær bebyggelse for forretning, kontor og vegservice med høy utnyttelse og tilhørende veier, gang-/ sykkelvei/ fortau samt turveg og område for lek/ idrett/ bading med vern av vassdrag. Området skal kunne utbygges trinnvis.

Prosjektansvarlig
  • Jonathan Parker