Karlstadveien 37

Type:
Regulering

Sted:
Moss

Byggeår:
2012/pt

Oppdragsgiver:
Viva AS

VIVA AS er forslagstiller og eier av arealet gnr/bnr 1/1510, Karlstadveien 37 som ligger inntil Karlstadveien, sørvest for Moss sentrum på Jeløya. Gjeldende reguleringsplan er reguleringsplan Framnes; Karlstadveien 37 og 38, av 11.02. 1999. VIVA AS ønsker å bygge påbygg og tilbygg til eksisterende boligblokk med det antallet av leiligheter som lar seg gjøre under dagens utnyttelsesgrad. Eksisterende boliganlegg kan med fordel oppgraderes og tomta anses i tillegg som underutnyttet. I den eksisterende reguleringsplanen av 1999 tilsvarer utnyttelsen 50 % BRA ut fra tomtas totale areal. Dette utgjør ca 2000 m2 BRA for den aktuelle tomta og kunne gitt muligheten for utbygging av eksisterende boligblokk. Denne muligheten hindres av en annen bestemmelse i planen. Forslagstiller fremmer en plan med mulighet for høyere utnyttelse. Dette er i tråd med signaler i kommuneplan og nasjonale føringer for areal - og transportplanlegging.

Reguleringsprosessen forventes behandlet i 2012/2013

Prosjektansvarlig
  • Ellen Flatøy