Arealkartlegging helse sør-øst

Type:
Arealkartlegging

Sted:
Østfold

Areal:
ca 12000 m2

Byggeår:
2008

Oppdragsgiver:
Reinertsen

SINTEF ble engasjert av Helse Sør-Øst RHF til å gjennomføre en areal- og aktivitetsanalyse for hele RHFet, Vi hjalp til med å kartlegge og klassifisere arealene til i Østfold.

Prosjektmedarbeidere
  • Ellen Flatøy
  • Trine Brogård