Hovedideen er at servicebygget skal både innfri romprogrammets funksjonelle krav, utgjør et markant visuelt mål for turister rundt Vågen og samtidig skape nye urbane plasser rundt seg med kvaliteter som mangler i dag i områdene inntil Vågen. Den tekniske delen av bygget er lagt inntil Strandkaia og utgjør en sokkel for en ny plass med navn Strandkaia brygge. Restaurant/utsiktsplassene er opplagret på bryggen som en abstrahert båt, men slipper masse sollys og luft ned til fiskehallen som har funnet le under skroget.
Torgets sørlige del rett ovenfor Vågsalmeningen gis karakter av møte- og rekreasjonsplass/med amfi/trapper opp til Torgallmenningen. Vognstallet, trafo etc foreslås plassert under eksisterende høydenivå i krysset. Fiskehallen legges nær kaifronten og henvender seg mot plassene mot øst og vest og sjøen, mens ”båten” over med sin restaurant og bryggerterrasse står fritt med 360 graders panarama utsikt rundt Vågen og forholder seg til Strandkaia brygga. Plassen gir en blidere henvendelse mot eksisterende butikk/kontorfasade i Strandkaia. Det har vært viktig for oss å revitalisere Wallendalshopen etter tapet av fortidens mangfold av fiskebåter, samt å knytte torget nærmere til passasjerstrømmen i forbindelse med hurtigbåtkaia.

Vågen Bergen

Type:
Åpen design konkurranse

Sted:
Bergen

Byggeår:
2009

Byggekostnad:
100 mill.

Oppdragsgiver:
Bergen Kommune
 
Prosjektmedarbeidere
  • Jonathan Parker