Mosseporten sykehjem

Type:
Konkurranse

Sted:
Moss

Areal:
98 rom

Oppdragsgiver:
Moss Kommune

Morgendagens sykehjem - våre målsettinger er:
Tilfredsstille dagens krav tross magre tider – minimalisere driftskostnader

Gi bygget maksimal fleksibilitet. Huset skal kunne fungere:
uansett organisasjons-form.
uansett brukernes funksjonsnivå 

Sikre et fullverdig liv også på sykehjemmet.

Skape en trivelig og effektiv arbeidsplass. Et sted å være, trives og lære. 

Skape et hjem med hjelp, trygghet og trivsel, tross alder og funksjonshemning.
Stikkordet er LEON prinsippet (lavest effektive omsorgsnivå).

Prosjektansvarlig
  • Jonathan Parker