Moer sykehjem

Type:
Nybygg

Sted:
Ås

Areal:
86 pas. rom

Byggeår:
2002/2004

Oppdragsgiver:
Ås Kommune

Vant designkonkurranse i 2002. Prosjektet ble lagt til grunn for regulering av tomta, husbanksøknad og påfølgende priskonkurranse for prosjekteringsgruppene.
Morgendagens sykehjem - våre målsettinger er:
Å bidra til at sykehjemsbeboere kan bo som folk flest, uansett alder og funksjonshemning!
Sikre et fullverdig liv også på sykehjemmet.
Skape en trivelig og effektiv arbeidsplass. Et sted å være, trives og lære.
Skape et hjem med hjelp, trygghet og trivsel, tross alder og funksjonshemning.
Tilfredsstille morgendagens krav tross magre tider.

Prosjektansvarlig
  • Jonathan Parker